ELS SALONS ENZO NO SÓN SALONS D'AUTOR, SÓN SALONS D'AUTORS. CADASCUN DELS NOSTRES COL·LABORADORS SON AUTÉNTICS ARTISTES: CREATIUS I PROFESSIONALS. CADASCUN D'ELLS ÉS UN AUTOR, QUE HA DECIDIT DESENVOLUPAR LA SEVA PROFESSIÓ FORMANT PART D'UN SOMNI COL·LECTIU. AQUEST SOMNI ÉS ENZO
un equip...
centenars d'idees...
milers d'amics...