AQUESTES SÓN ALGUNES DE LES PUBLICACIONS EN LES QUALS PODEN TROBAR-NOS